Uddannelsen

Kom godt i gang

En virksomhed kan oprette en uddannelsesaftale med en elev, så snart virksomheden er godkendt som uddannelsessted.

Det er Malerfagets Faglige Fællesudvalg (MFFU) der godkender virksomheden.

Når din virksomhed er blevet godkendt, holder godkendelsen i 4 år.

Det er ikke et krav, at indehaveren af virksomheden er udlært skiltemaler eller skiltetekniker.

Til gengæld skal virksomheden beskæftige sig med en bred vifte af skilteløsninger.

Der kan indgås uddannelsesaftale for hele elevens læretid, eller delaftale, som dækker en kortere periode.

Godkendelse

For at blive godkendt, skal virksomheden henvende sig til MFFU, for at få tilsendt oplysningsskema, som udfyldes og sendes tilbage til MFFU.

Oplysningsskemaet har til formål at give et overblik over, hvilke typer af opgaver virksomheden beskæftiger sig med.

MFFU vender derefter tilbage med sin afgørelse, eller vælger at aftale et besøg i virksomheden, hvor der er mulighed for få svar på alle mulige spørgsmål om det, at have en elev. Ved førstegangsgodkendelse aftales som regel et rådgiverbesøg.

Hvis der er væsentlige områder virksomheden ikke beskæftiger sig med, kan der gives godkendelser, hvor der kræves at eleven udstationeres i perioder for at lære disse.

Uddannelsesaftale

Når godkendelsen er i orden, rekvireres uddannelsesaftale-blanket (lærekontrakten) fra en af de to tekniske skoler, TEC eller TSS, som skal have aftalen retur til registrering, før eleven starter sin uddannelse i virksomheden.

Aftaleblanketten kan også downloades via links på MFFU´s hjemmeside.

Økonomi

Lønsatser, samt div. vejledninger kommer sammen med oplysningsskemaet fra MFFU.

Under skoleperioderne ydes der lønrefusion fra AER. (Refusionen udbetales efter skoleperioden)

Til voksenelever med særlig lønaftale (elever der er fyldt 25 år ved uddannelsens start) kan der i de fleste tilfælde opnås løntilskud, efter aftale med dit lokale jobcenter.

Uddannelsesforløb

Uddannelsen varer ca. 3 1/2 år, afhængigt af start-tidspunkt.

Der er i alt 4 skoleforløb i løbet af uddannelsen:

Grundforløb: 20 uger

1. hovedforløb: 10 uger

2. hovedforløb: 10 uger

3 hovedforløb: 5 uger

Uddannelsen afsluttes med svendeprøve (7 arbejdsdage)

Vigtige kontakter

Malerforbundet MFFU Skilt & Print TEC 
Malerforbundet i Danmark MFFU  Skilt & Print Branchen  Technical Education Copenhagen https://www.college360.dk/


Nye regler

Kræver tættere samarbejde mellem skole og virksomhed for at skaffe lærlinge.

 • Fra 1. januar 2018 er en underskrevet uddannelsesaftale en forudsætning for at eleverne kan optages på skilteteknikeruddannelsen.
 • Der vil kun blive optaget og uddannet nye skilteteknikere i Danmark, hvis du som virksomhed deltager aktivt i kontraktindgåelse med elever.
 • Virksomhederne kan ikke vente med at tage lærlinge til efter bestået grundforløb eller i løbet af grundforløbet (GF2) – virksomhederne skal skrive kontrakt med de uddannelsesøgende inden grundforløbet (GF2).

Find den rigtige elev

 • Virksomhederne skal selv være opsøgende for at skaffe lærlinge.
 • Bruge jeres kommunikation til også at skaffe lærlinge.
 • Bruge jeres netværk til gøre opmærksom på problemstillingen.
 • Kontakt TEC og Teknisk Skole Silkeborg, som er de 2 skoler, der udbyder skilteteknikeruddannelsen.
 • Skolerne får fremover stadig henvendelser fra unge, der ønsker at blive i skilteteknikere.
 • Skolerne og deres lokale uddannelsesudvalg er ved at udvikle måder på hvordan uddannelsesøgende og virksomheder fremover får mulighed for at mødes.
 • Læs mere om optagelsesbetingelserne og elev-virksomhedsarrangementer på skolernes hjemmeside (www.tec.dk og www.tss.dk).
 • Følg med i Skilt og Print Branchens information om hvordan vi sikrer faglært arbejdskraft til faget.