Uddannelsen

Kom godt i gang

En virksomhed kan oprette en uddannelsesaftale med en lærling, så snart virksomheden er godkendt som lærested.

Det er Malerfagets Faglige Fællesudvalg (MFFU) der godkender virksomheden.

Når din virksomhed er blevet godkendt, holder godkendelsen i 4 år.

Det er ikke et krav, at indehaveren af virksomheden er udlært skiltemaler eller skiltetekniker.

Der kan indgås flere forskellige uddannelsesaftaler. De 2 vigtigste:

Fuld aftale – ca. 3,5 år

Kort aftale – ca. 1 år – består af praktikforløb og skoleophold.

Godkendelse

For at blive godkendt, skal virksomheden henvende sig til MFFU, for at få tilsendt oplysningsskema, som udfyldes og sendes tilbage til MFFU.

Oplysningsskemaet har til formål at give et overblik over, hvilke typer af opgaver virksomheden beskæftiger sig med.

MFFU vender derefter tilbage med sin afgørelse, eller vælger at aftale et besøg i virksomheden, hvor der er mulighed for få svar på alle mulige spørgsmål om det at have en elev. Ved førstegangsgodkendelse aftales som regel et rådgiverbesøg.

Hvis der er væsentlige områder virksomheden ikke beskæftiger sig med, kan der gives godkendelser, hvor der kræves at eleven udstationeres i perioder for at lære disse.

Uddannelsesaftale

Når godkendelsen er i orden, rekvireres uddannelsesaftale-blanket (lærekontrakten) fra en af de to tekniske skoler, TEC eller Colege360, som skal have aftalen retur til registrering, før eleven starter sin uddannelse i virksomheden.

Aftaleblanketten kan også downloades via links på MFFU´s hjemmeside.

Økonomi

Lønsatser, samt div. vejledninger kommer sammen med oplysningsskemaet fra MFFU.

Under skoleperioderne ydes der lønrefusion fra AUB. (Refusionen udbetales efter skoleperioden)

Til voksenelever med særlig lønaftale (elever der er fyldt 25 år ved uddannelsens start) kan der i de fleste tilfælde opnås løntilskud, efter aftale med lærlingenes lokale jobcenter.

Uddannelsesforløb

Uddannelsen varer ca. 3 1/2 år, afhængigt af starttidspunkt.

Der er i alt 4 skoleforløb i løbet af uddannelsen:

Grundforløb: 20 uger
1. hovedforløb: 10 uger
2. hovedforløb: 10 uger
3 hovedforløb: 5 uger

Uddannelsen afsluttes med svendeprøve (7 arbejdsdage)

 

Vigtige kontakter

Malerforbundet MFFU Skilt & Print TEC 
Malerforbundet i Danmark MFFU  Skilt & Print Branchen  Technical Education Copenhagen https://www.college360.dk/


Nye regler

 • Der er frit optag på skilteteknikeruddannelsen
 • Der gælder de almindelige optagelseskrav til erhvervsuddannelserne
 • Der er uddannelsesgaranti efter endt grundforløb.

Find den rigtige elev

 • Virksomhederne skal selv være opsøgende for at skaffe lærlinge.
 • Bruge jeres kommunikation til også at skaffe lærlinge.
 • Bruge jeres netværk til at gøre opmærksom på problemstillingen.
 • Kontakt TEC og College360, som er de 2 skoler, der udbyder skilteteknikeruddannelsen.
 • Skolerne får fremover stadig henvendelser fra unge, der ønsker at blive i skilteteknikere.
 • Skolerne og deres lokale uddannelsesudvalg er ved at udvikle måder på hvordan uddannelsessøgende og virksomheder fremover får mulighed for at mødes.
 • Læs mere om optagelsesbetingelserne og elev-virksomhedsarrangementer på skolernes hjemmeside (www.tec.dk og www.college360.dk).
 • Følg med i Skilt og Print Branchens information om hvordan vi sikrer faglært arbejdskraft til faget.