Skiltefagets historie

Af Bent Grølsted, æresmedlem i Skiltebranchen i Danmark

Behovet for kommunikation og formidling er lige så gammelt som civilisationen selv.

Her er det lige meget, om det er statsmagten, kirken eller private forretningsfolk, som har ønsket deres budskaber formidlet.

Så hvornår det første skilt blev udført, er svært at sige. Men der var god gang i forretningen, i hvert fald for 5.000 år siden.

Det ældste sikre bevis på en skiltemalers arbejde findes i Kongernes Grave i Luxor i Egypten.

Her er tekster, gudebilleder, bomærker og andre symboler malet med nøjagtig samme penselstrøg, som man helt op i 1960erne malede det her til lands.

Egyptisk skiltemalerarbejde

Egyptisk skiltemalerarbejde

Rykker man ca. 3.000 år tættere på vor tid, til det gamle Rom, er skiltemalerens indflydelse også synlig. De mange marmorfriser med udhuggede bogstaver bærer tydeligt præg af, at bogstaverne først har været malet med skrivepensel som fortegning for stenhuggeren.

Endvidere findes der bevaret malede bogstaver på vægge i Pompeji og Herculanum.

Romerske bogstaver

Romerske bogstaver

Det ældst bevarede skiltearbejde i Danmark er fra vore gamle middelalderkirker, hvor altertavler, prædikestole og præstetavler langt hen ad vejen er skiltemalerens værk.

Fra 1700-tallet findes der enkelte bevarede skilte på vore museer, men i sidste halvdel af 1800-tallet steg behovet for skiltearbejde kolossalt.

Det var især butiksfacader med bl.a. glasskilte. Men også gavlreklamer, plakater og andre former for reklame, bl.a. på hestevogne, tog- og sporvogne, samt senere hen motorkøretøjer.

For at illustrere udviklingen var der i år 1850 ingen firmaer, som alene fremstillede skilte. Det var en niche i de fleste almindelige malerfirmaer.

I år 1900 var der alene i København over 50 skiltefirmaer, og man kunne få svendebrev som skiltemaler.

Den første sammenslutning eller forening af skiltefabrikanter i Danmark var i 1911, hvor en kreds af skiltefirmaer startede Københavns Skiltefabrikant Forening. Efter få år måtte foreningen ophøre. Men i 1917 dannedes så SRF, Skilte- og reklamemalerforeningen tilknyttet Københavns Malerlav og Dansk Arbejdsgiverforening. Denne forening fusionerede i 1990 med Skiltemalerlavet i Danmark til det nuværende Skiltebranchen i Danmark.

Danske skiltemalere 1910-1920

Danske skiltemalere 1910-1920

I 1930erne begyndte den første moderne teknologiske udvikling i faget. Nemlig med indførelsen af det, man dengang kaldte silketryk, senere betegnet som serigrafi, på de mest progressive skilteværksteder.

Skiltemalermester Georg Nielsen København, tog på studierejse til England i 1929 og bragte silketrykket med til Danmark.

Fra Georg Nielsens værksted bredte kendskabet til serigrafien sig langsomt til andre skiltefirmaer. Fra 1950 blev der undervist i serigrafi på skiltemalerskolen under Københavns Tekniske Skole.

Men ikke alle i faget var lige hurtige. Derfor startede en lille gruppe Dansk Serigrafforening i slutningen af 1950erne med malermester Bjarne Dahl som formand.

I 1965 dannedes Skiltemalerlavet i Danmark med kursus i serigrafi og landsdækkende skole i Silkeborg som de første større resultater. I 1970 var medlemstallet over 150.

Fra 1970 gik den teknologiske udvikling stærkt. I 1975 havde skiltemalermester Ole Nonbye mere eller mindre opfundet den computerstyrede skæreplotter og godt 10 år efter fandtes der en sådan på alle skilteværksteder i Danmark.

Glasskilt fra Københavns Skiltefabriks 10-års jubilæum i 1887

Glasskilt fra Københavns Skiltefabriks 10-års jubilæum i 1887

De sidste 15 års rivende udvikling med print etc. er jo almindeligt kendt. Skiltefaget er som nævnt et gammelt fag. Men har altid levet op til omverdenens behov for formidling af budskaber. Både for 5000 år siden og i dag.

For få år siden fandt man i området ved Luxor i Egypten nogle gravkamre, som godt nok var betydeligt mindre end Kongernes, men udført lige så smukt og dekorativt. Det viste sig at være håndværkernes.

Det fortæller noget om håndværkets og dermed skiltemalernes høje stade og anerkendelse på den tid.

De sidste 100 år har mange skiltemalere i høj grad bidraget ved den fantastiske teknologiske udvikling i skiltefaget.

Skiltefagets faglige uddannelse og Skiltebranchen i Danmark har haft stor betydning for fagets høje stade i dag.