Om os

SKILT & PRINT BRANCHEN, er organisationen af højt kvalificerede og fagligt bevidste skilteproducerende virksomheder. Her samles information, rådgivning, vejledning, markedsføring og erhvervs- og uddannelsespolitisk indflydelse.

Skiltefaget har jo gennem skiltemaleren sit udspring i malerfaget. Derfor er vores arbejdsgiverforening Danske Malermestre. Det betyder en række fordele i form af forskellige, meget fleksible ansættelsesformer, som vi via vores overenskomst kan benytte os af, til gavn for såvel virksomhed som for medarbejdere.

Vi udgør arbejdsgiversiden, når det handler om, til stadighed at revidere, vedligeholde og forny skilteteknikeruddannelsen. Vi har direkte indflydelse på uddannelsen, da vi sidder i uddannelsesudvalgene på begge de to skoler som tilbyder uddannelsen.

Du kan altså som medlem ændre din virksomheds indflydelse og gøre brug af en langt større kontaktflade, end du før har haft mulighed for. 

Vi tilbyder

I SKILT & PRINT BRANCHEN får du en enestående mulighed for at bringe din virksomhed i centrum for den faglige og markedsmæssige udvikling. Medlemskab af Danmarks eneste officielle forening for skilteproducenter er med andre ord også en adgangsvej til forbedret konkurrenceevne. Din virksomhed vil have mulighed for at opleve en øget videnskapacitet og deraf øget overskud på bundlinjen.

Det er SKILT & PRINT BRANCHEN der har defineret branchens officielle standarder for skiltearbejde, herunder wrapping, salgs- og leveringsbetingelser m.v. Når vi medsender disse til vore kunder er vi sikret, at alle er enige om hvad der er aftalt, allerede inden en opgave påbegyndes. 

Landsdækkende professionelt netværk

SKILT & PRINT BRANCHENs medlemmer er geografisk fordelt over hele landet. Vi kender, respekterer og bruger hinanden som kollegaer. Gennem viden om de enkelte medlemmers forskellighed, alsidighed og faglige og produktionsmæssige kapaciteter er vi i stand til at påtage os store, komplekse opgaver. Ved at bruge medlemskollegaers kapaciteter og kompetencer, kan selv mindre skilteproducenter påtage sig landsdækkende opgaver.

Fordelen ved at få tilført kapacitet til gennemførelse af en konkret opgave er indlysende, men mindst lige så værdifuld er dialogen og de mange erfaringsudvekslinger, som er et værdifuldt modspil til den faglige ”indavl”, som ingen vist kan benægte, er en del af enhver virksomheds dagligdag. 

Et kvalitetsstempel

SKILT & PRINT BRANCHENs logo benyttes af den overvejende del af medlemmerne som en del af vores visuelle identitet. Logoet er et kvalitetsstempel i sig selv, men det er naturligvis mest af alt fordi vores medlemsvirksomheder leverer et godt håndværk i høj kvalitet. 

Orden i ansættelsesforholdene

Hvis du er medlem af både SKILT & PRINT BRANCHEN og Danske Malermestre kan du få juridisk bistand, i form af hjælp omkring overenskomstforhold, ansættelsesaftaler og, hvis skaden sker, afgørelse af tvister. 

To forskellige medlemskaber

Du får rådgivning og vejledning alt efter hvilket medlemskab du vælger. Du kan vælge mellem at være medlem af SKILT & PRINT BRANCHEN (kaldet Branchemedlemskab) eller medlem af både SKILT & PRINT BRANCHEN og Danske Malermestre (kaldet Organisationsmedlemskab).

Læs mere om de to medlemsskaber

Bliv medlem - klik her og udfyld vores formular