Hvis du har problemer med at læse denne mail, kan du læse mailen i din browser

Udskiftning i bestyrelsen
Jesper Villumsen, Villumsign i Hobro har valgt, på grund af manglende tid og overskud, samt timing i forhold til at 2019 er messe år, at overlade sine opgaver til førstesuppleant Stephan Jørgensen, Signtech.dk/Dansk Skilte Montage i Nørresundby. Overgangen bliver glidende og vil være afsluttet omkring årsskiftet. Bestyrelsen siger Jesper tak for samarbejdet og byder samtidig Stephan velkommen. 

 

Skolerne
Der har været afholdt møde med skolerne i forhold til at afholde AMU kurser. Skolerne stiller gerne deres viden om ansøgninger til oprettelse af disse kurser til rådighed og deltager gerne i samarbejde med bestyrelsen omkring beskrivelser og inddragelse af relevante myndighed.

 

Sekretariatet
Der efterlyses stadig logoer til indsættelse på hjemmesiden.
Budgettet for 2018 ser foreløbig ud til at holde

 

Branchedag
Bestyrelsen er tæt på at være i mål med programmet for branchedagen. Du/I kan glæde jer til en dag med inspiration, ny viden og mulighed for netværk med kolleger. Branchedagen afholdes 15. november fra 10.00 – 17.00 på Quality Hotel i Høje Taastrup. Hotellet ligger tæt på Høje Taastrup station for dem, der vælger at køre med tog. Programmet forventes at være klar i løbet af ca. 14 dage.

 

Studietur 2019
Studieturen i 2019 går til Edinburgh. Claus Tvangsø mangler endnu at få bekræftet nogle få aftaler så programmet kan sendes ud. Turen foregår 21. – 24. marts 2019. Generalforsamlingen afholdes i Danmark på et endnu ikke bestemt sted, dog i København, da afrejse overvejende sandsynligt vil foregå fra Kastrup. Der venter nogle spændende dage i en by fuld af kulturelle og arkitektoniske seværdigheder. Programmet og dermed mulighed for tilmelding vil blive udsendt i løbet af de næste 3 uger. Priserne på turen vil være betinget af en tilmelding på en dato på denne side af jul, da flybilletterne derefter sandsynligvis vil stige i pris og der må dermed forventes en tilpasning af prisen efter denne dato.

 

 

 

Sign Print & Pack 2019
Sign Print & Pack afholdes også denne gang i OCC i dagene 18. – 19. september 2019. De indledende øvelser er i gang og vi forventer en mindst lige så god og inspirerende messe som sidst. Husk at reservere jeres værelser på OCC i god tid.

 

Vigtige datoer
15. november  Branchedag.
21. – 24. marts 2019 Generalforsamling med efterfølgende studietur til Edinburgh.
18. – 19. september 2019 Sign Print & Pack i OCC.

Skilt & Print Branchen i Danmark

Håndværkets Hus
Islands Brygge 26
Postboks 1989
2300 København S
Tlf. 3263 0370

Du modtager denne mail da du er tilmeldt vores nyhedsbrev og det er vi glade for.
Du kan afmelde nyhedsbrevet hvis du ikke længere ønsker at modtage flere mails fra os.