Mere om betaling til ny sundhedsordning

12.10.2018

Mere om betaling til ny sundhedsordning

Danske Malermestre har tidligere informeret om overgang af sundhedsordning fra ALKA Sundhedsordning til PensionDanmark. Virksomhederne kan betale for sundhedsordningen hos PensionDanmark på to måder, som præciseret nærmere i det følgende.

 

Betalingen for sundhedsordningen kan gennemføres på følgende to måder:

 

1. Pensionssatsen forhøjes til 12,15 pct., det vil sige en forøgelse af pensionen med 0,15 pct. Virksomheden betaler fremadrettet 8,15 pct. og medarbejderen betaler fortsat 4,00 pct.

 

2. Den eksisterende pensionssats på 12,00 pct. bevares, men der indbetales 30,00 kr. pr. medarbejder pr. måned, hvilket beløb betales samtidig med pensionen, men på en anden kode. 

 

>> Se hele cirkulæret her i PDF