Chokeret over lukning af uddannelse på TEC

19. januar 2023

TEC i København har besluttet at nedlægge uddannelsen til skiltetekniker, så uddannelsen udelukkende kan tages i Jylland. Både formand for Skilt & Print Branchen og formand for Danske Malermestre er chokeret og kritisk over beslutningen.

Den står på flytning, skolehjem og helt nye, ukendte omgivelser, hvis man som ung københavner og sjællænder vil begynde på uddannelsen som skiltetekniker efter sommerferien. For erhvervsskolen TEC, Technical Education Copenhagen, har besluttet at nedlægge uddannelsen som skiltetekniker. Uddannelsen bliver fremover kun udbudt vest for Storebælt.

Og den beslutning chokerer Claus Tvangsø, som er formand for Skilt & Print Branchen, der er organisation for landets skiltevirksomheder.

– Jeg blev chokeret og meget, meget overrasket, da TEC i går meldte ud, at de lukkede uddannelsen som skiltetekniker. Beslutningen gør det meget vanskeligt for ikke at sige næsten umuligt for os som fag og branche at tiltrække nye, dygtige unge, når uddannelsen i fremtiden kun bliver udbudt i Jylland, siger Claus Tvangsø og fortsætter:

– Det er jo desværre en kendsgerning, at de unge i vid udstrækning søger ind på de uddannelser, de bliver præsenteret for i lokalområdet. Jeg mener faktisk, at hvis vi mener det alvorligt med vores uddannelsessystem, så burde det være et minimum, at en uddannelse bliver udbudt to steder i landet.

Uddannelsen som skiltetekniker er en af to, som TEC har besluttet at lukke. Også uddannelsen som motorcykelmekaniker stopper. TEC begrunder lukningerne med en stram økonomi som følge af de kriser, som krigen i Ukraine har ført med sig. Men den begrundelse giver Claus Tvangsø ikke meget for.

– Jeg synes ærligt talt, det lyder en anelse søgt, hvis to små uddannelser i den grad skulle belaste skolens økonomi og muligheder for at være innovative og i stand til at tilbyde kvalitet i de øvrige uddannelser. Det er en dårlig undskyldning, mener han.

Branchen ikke taget med på råd
Skilt & Print Branchen er en del af Danske Malermestre, og formanden for Danske Malermestre, Per Vangekjær, bakker op om den rejste kritik af TEC’s beslutning.

– Altså TEC har omkring 4.500 årselever, mere end 700 ansatte og uddannelser på syv adresser i Storkøbenhavn.

– Og så forsøger man sig med en undskyldning om, at to uddannelser med små hundrede elever årligt skulle være en økonomisk hæmsko for skolen og spænde ben for mulighederne for at tilbyde uddannelser up-to-date?

Beslutningen om at lukke uddannelsen kommer uden forudgående varsel, ligesom Malerfagets Faglige Fællesudvalg, som er med til at bestemme indholdet af uddannelsen som skiltetekniker, ikke har været taget med på råd.

– Beslutningen bliver meddelt fuldstændig ud af det blå, uden at Skilt & Print Branchen har været hørt eller er orienteret på forhånd. Det er simpelthen ikke i orden, og jeg vil opfordre TEC til at genoverveje beslutningen, siger Per Vangekjær, der lægger en del ansvaret for den trængte økonomi på TEC over på skiftende regeringer.

– Det er jo desværre et faktum, at erhvervsskolerne er blevet kraftigt, økonomisk beskåret gennem snart mange år. Så der er også et stort, politisk ansvar, der gør sig gældende, når erhvervsskolerne taler om dårlig økonomi, fastslår Per Vangekjær, der i sin egenskab af formand for Danske Malermestre også er formand for Malerfagets Faglige Fællesudvalg.

Læs mere

Find virksomhed

Bliv medlem